ใบรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

คลิกเพื่อขยาย
 
 
 
 

 
  โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยลุ่มน้ำปิงกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ตามนโยบาลเรียนฟรีของรัฐบาล ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์  

 ทางฝ่ายวิชาการกำลังจัดเตรียม แผนการสอน (Lecture  Note) ของคณะครูและอาจารย์คณะนี้ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าไปดูได้แล้วครับ 
    
  แจ้งให้นักนักศึกษาปริญญาตรีทุีั้กชั้นปี ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษาก่อนสอบ ให้ไปแจ้งที่ฝ่้ายทะเบียนเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ ถ้าไม่มีบัตรจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบครับ 

ฝ่ายวิชาการขอความร่วมมือ  ให้บัณฑิตวิทยาลัยลุ่มน้ำปิงที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553, 2554, 2555 ได้แจ้งข้อมูลการได้งานทำพร้อมเงินเดือนที่ได้รับ  สถานที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ Email address ที่ใช้ในปัจจุบัน หรือส่งที่ อาจารย์วีรพงษ์ สุทาวัน รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ Email vsuthawan@yahoo.com

LPC
Lumnamping College
 

 
 

 

BBCL
Bangkok Business College Lumnamping
   
   
     

 

 

 

Last update: 18/08/2013
วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง 290 หมู่ 2 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ 0-555-11-844, 0-555-15-141e-mail:lpc_qqq@hotmail.com Copyright:Lumnamping College