ใบรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

คลิกเพื่อขยาย
 
 
 
 

 

งานวิจัยวิทยาลัย

งานวิจัยวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555

 

งานวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555
M.B.A
M.Ed
M.P.A

 

 


Last update: 18/08/2013
วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง 290 หมู่ 2 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ 0-555-11-844, 0-555-15-141e-mail:lpc_qqq@hotmail.com Copyright:Lumnamping College